Om du hører en beskjed om en «alvorlig situasjon» ved en videregående skole i Molde på fredag, så dreier det seg kun om testing av nytt varslingssystem.