Næringslivet i Vestnes er i fullt opprør etter at kommunen ønsker å skrinlegge Møreaksen.