Flere av hotellkongen Lars Wenaas barn og barnebarn, har flyttet til Sveits.