Et samfunns kvalitet måles på omsorgen for de som trenger det mest. I Molde kommune er «overforbruk» i eldreomsorgen en gjenganger.