Et stort flertall på Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok søndag at bispedømmene ikke lenger kan spørre jobbsøkere om samlivsform.