Stuevollen Park AS, som er eid av blant andre Terje Heggem, Magnus Eikrem og Martin Linnes, avslører i et høringssvar hva planene er for eiendommene de har kjøpt på Stuevollen.