Jeg vet at jeg som 24-åring ikke har lov til å si at jeg har blitt gammel. Men jeg gjør det likevel.