På gårdshuset på Hadeland blinker det i glass og sink. Bare det gamle tegltaket har fått bli med videre.