Etter to tunge romaner fant Brit Bildøen stor befrielse i å boltre seg i spenningssjangeren. I Gult farevarsel har hun vært freidig og lånt en replikk fra Ibsen.