Brexit har fått alvorlige konsekvenser for Storbritannias 67 millioner innbyggere. Også for organisten bosatt på Harøya har det fått følger.