Paret fra Harøya fikk signert Gry Blekastad Almås’ siste bok etter panelsamtale om Storbritannia og Brexit. For den mangeårige organisten i ytre, fikk fødelandets adjø til EU konkrete følger.