Snart vil den verneverdige bygningen bli gjenskapt til 50-tallet.