Terskelen for oppsigelse er lavere i prøvetiden, sier eksperten.