Da gjørmemassene kom sigende over Rv70 mandag, havnet flere biler mellom skredene. De måtte hjelpes ut av området.