Fylkeskommunedirektøren og saksbehandlar Per Gunnar Løset ber fylkestinget vedta å gå vidare med undersjøisk tunnel som konsept for ferjefri kryssing av Todalsfjorden.