Håper navnebyttet vil være med på å skape mest mulig effektivitet og enhetsfølelse for bedriften.