Jessica Gärtner ber heile den tidlegare kommunen på skuldrene sine dei fire neste åra. I alle fall på papiret.