Alle kommuner i hele landet bør ta seg råd til å sende skoleelevene på besøk til 22. juli-senteret og Utøya, mener AUF-leder Astrid Hoem.