Trafikkbetjent Tormod Lien har begynt på sommersesongen og ser at han har nok å gjøre.