I år vil pride-markeringa i Molde bestå av mer enn bare parade.