Leseren har gått ned syv kilo på fire måneder ved å nattfaste 14–16 timer. Men er det egentlig lurt?