Når man har “Betre folkehelse med meir rus?” som overskrift, så har man virkelig ikke forstått hvorfor det snakkes om rusreform eller hva som er målet med en rusreform.