Det står et nytt, fiks ferdig toalettbygg i Kringstadbukta. Det er bare ett problem.