Møre og Romsdal tingrett har foretatt et drastisk kutt i honorarkravet advokatfirmaet Grette i Oslo rettet mot Langset-selskapet Norwegian Marine Interior AS (NMI) i Molde, etter en rettssak mellom NMI og Havila-rederiet i fjor.