«For mange som bur frå Djupdalen i vest til Årø i aust bør sykkelen bli eit like sjølvsagt val i framtida som bilen er i dag».