Det viktigste grepet vi alle kan gjøre for at barna skal trives på skolen, er å slakke på prestasjonspresset.