I denne perioden har det skjedd et stort skifte i toppledelsen på Fylkeshuset i Molde. Et så stort skifte av ledere på få år, som det sannsynligvis ikke finnes maken til.