Y.Haltvik

Asfaltlegging / Transport

Asfalt, transport og graving

Y. Haltvik AS er en bedrift med 5 ansatte, som hovedsakelig driver med asfaltlegging og transport.

Vi formidler også salg av masser, og lasting og lossing av disse fra båt over kai, og er også behjelpelig med massforflytting og graving.