Vårsol 4H

Barne-og ungdoms- organisasjon

Klart Hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse

Vårsol 4H er en klubb stifta i 1964. I 2019 har me 21 medlemmer i alderen 9-18 år, gutter og jenter. Vi har medlemmer fra bygdene Eresfjord og Eikesdal. Vi møtes 1-2 ganger i måneden, hovedbasen er på Ungdomshuset Skogly i Eresfjord.

Mottoet til 4H er å “lære ved å gjøre”, og vi finner på mye forskjellig. Det er medlemmene selv som sitter i styret, og har hjelp av voksne til å drive klubben. Medlemmene velger seg prosjekter som de jobber med gjennom året fram mot høstfesten i oktober. Der lager hvert medlem sin egen utstilling.

Målsettinga til 4H uttrykkes gjennom 4H løftet: “Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse”