Romsdal Sparebank

Bank

140 år med bankhistorie

Romsdalsbanken er en sparebank med nærmere 140 års bankhistorie. Banken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, med avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken har 50 ansatte og forvalter ca. 6 milliarder kroner inkl. lån gjennom boligkredittselskap.

Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder. Banken er medlem av Eika Alliansen. Vi har sterk tro på lokalbankens nærhet til kundene og vi gleder oss over utviklingen i et spennende marked.

Våre kjerneverdier er:
Engasjert, Kompetent, Tilgjengelig, Effektiv = EKTE.