Rausandfjellet Hytteeierforening

Forening

Rausandfjellet hytteeierforening

Rausandfjellet hytteeierforening er en forening for hytteeiere i området på Rausandfjellet. Foreningen “har til formål å verne om medlemmenes interesser.

Foreningen samarbeider med Veidekke AS og andre grunneiere for å sikre medlemmene best mulig ankomst til hytteområdet. Foreningen skal arbeide for økt trivsel blant medlemmene, blant annet ved å arrangere tilstelninger med diverse aktiviteter.