Portal Nesset

Nettverkssamarbeid

Ønsker du å bli med i Portal Nesset?

Vårt mål er at alle lag og foreninger i distriktet skal bli med i Portal Nesset.

Vi ønsker å vise hva vårt distrikt har å by på, med alle muligheter som finnes. Portalens mål er å stimulere til samarbeid mellom aktører på tvers av foreninger og næringer.

Gjennom felles satsing på én plattform, vil vi skape større synlighet for både foreninger og næringer. Samtidig skaper vi en brukervennlig startside for all informasjon om distriktet. Slik kan vi sammen arbeide for å framsnakke og synliggjøre hverandre til felles glede og nytte for alle bedrifter, foreninger og innbyggere.

Frivilligsentralen er administrator for foreningene i Portal Nesset.

Send en logo/bilde og presentasjon i en mail til Marie på [email protected] så presenterer vi deres forening også.

Velkommen med i nettverkssamarbeidet!