Pipefix AS

Piperehabilitering

Piperehabilitering

Piper og skorsteiner blir med tiden slitt og skadet innvendig slik at de ikke lenger svarer til dagens krav. Det å rehabilitere en pipe er en oppgradering av hele boligen og skal vare i mange år.

Vi rehabiliterer alle typer piper. Rehabilitering av piper er søknadspliktig arbeid, vi sender søknad og tar oss av all dokumentasjon.
Vi gjør befaring på piper og ildsteder, for å kartlegge om det skal rehabiliteres med stålrør, keramikkrør. eller fleksibel slange.
Velg blant 3 trygge løsninger hos Pipefix AS:

  • TECHNOFLEX (slange) gir tidsbesparende montering direkte fra toppen av pipen og passer for boligblokker eller eneboliger. Spesielt i piper som er trukket ut av lodd.
  • KERAMIKK er den universale løsningen til alle typer brensel hvor skorsteinen er i lodd og det er plass nok til å senke ned et nytt foringsrør.
  • PRIMA PLUS (stålrør) er den raske og fleksible løsningen som brukes ved plassbegrensning og trang pipe.