Partnere og medvirkende

Filmteamet:
Erik Kvernberg Bersås
Kristian Erlandsen Myklebostad

For bidrag i presentasjonsfilmen:
Bjørn Magne Øverås
Chriss Allan Holmberg Gautvik
Dag Myklebostad
Dan Nygård
Eira Flyfishing v/Jan Haukaas
Marthe Kalseth
Martin Gjellestad – Totjueto Film
Nikolai Finset
NRK Møre og Romsdal
Oddmund Langset
Runar Ødegård
Stanley Skarshaug
Terje Røvik
Ulrik Molton og Bjørn Idar Kvernberg
Øyvind Leren

Fotografering:
Bente Hoem
Bjørn Magne Øverås
Marthe Kalseth
Per Johan Svensli
Ulrik S. Molton

Eksterne lenker/samarbeidspartnere:
Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Petter Jenset www.morotur.no
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal  www.stikkut.no
Romsdal Turistforening v/ Arnstein Salthammer Eide https://www.mrtur.no/
Den Norske Turistforening v/ Arnstein Salthammer Eide https://ut.no/

Tur og Opplevelser:
Bjørn Magne Øverås – [email protected]

Lag og foreninger:
Nesset kommune, Frivilligsentralen v/ Marie Teigland – [email protected]

Hva-Skjer-Kalender:
Nesset kommune, Servicekontoret v/ Hildegunn Kvernberg Blø – [email protected]

Prosjektledelse:
Nesset Vekst AS v/Dag Myklebostad – [email protected]

En spesielt stor takk til alle bedriftene som har bidratt med energi, kreativitet, inspirasjon og delaktighet. Uten dere hadde ikke Portal Nesset vært mulig.