Nesset Kraft

Kraft

Ren kraft siden 1935

Nesset Kraft har siden 1935 jobbet for å gi kundene sine en god og stabil strømforsyning.

I dag leverer Nesset Kraft AS strøm gjennom eget distribusjonsnett, til i underkant av 2400 kunder. Vi har 18 ansatte, inkl. 1 lærling, fordelt på nettdrift, produksjon, fiberutbygging, kundebehandling, økonomi/marked, tilsyn og renhold. I tillegg driver vi også med salg av entreprenørtjenester innenfor våre fagfelt.

Våre lokaler ligger i Eidsvåg sentrum.

Hvert år deler Nesset Kraft AS ut ca kr. 200 000 i gaver til lag og foreninger rundt om i Nesset, først og fremst til aktiviteter som omfatter barn og unge.

Nesset Kraft AS er 100% eid av Istad Kraft AS.

Vårt forsyningsområde består i hovedsak av ca 284 km luftlinje (høgspent/lavspent), ca 127 km jordkabel (høgspent/lavspent), ca 180 stk. fordelingstransformatorer, samt 2 stk. vannkraft-generatorer på til sammen 4,9 MW (Meisal Kraftstasjon)