Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag

Fritid

Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag er en selvstendig forening som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag skal arbeide for å fremme interessen for jakt, fiske og friluftsliv i Nesset og sikre jegernes og fiskernes interesser lokalt.

Se våre hjemmesider for mer informasjon.