Nesset Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelag

Organisasjon som arbeider for å styrke interessene til kvinner og lokalsamfunn.