Kraftfondet

FORMÅL:
Fondet skal nyttast til finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet og trygge busettinga i gamle Nesset kommune.

VERKEMIDLAR:
Tilskott til investeringar og bedriftsutvikling

KONTAKT:
Næringskonsulent John Walseth e-post: [email protected]

Eller: Nesset Vekst AS.

SØKNADSFRISTAR:
1. mai og 1 oktober

NB! Kommunedelsutvalget i Nesset styrar bruken av Kraftfondet. Les meir her.
(https://www.molde.kommune.no/politikk-og-innsyn/for-politikere/reglement/reglement-for-kommunedelsutvalget-i-nesset/)