Kjartan Frisvoll

Transport og maskiner

Kjartan Frisvoll tilbyr tjenester innen:

  • Transport – flytting av maskiner og utstyr.
  • Feiing av veger, gangveger og parkeringsplasser.
  • Kantslått og skogrydding langs veg.
  • Setting og opptaking av brøytestikker.
  • Snøbrøyting og fresing.