Laster Arrangementer

HENRIK HÅNDE`S MINNEFOND.

Styret for Henrik Hånde`s Minnefond vil innen utgangen av mars d.å. igjen dele ut midlar til ungdommar som tek vidare-
utdanning ved høgskular og universitet.
Det kan søkjast av ungdommar som er frå gamle Eresfjord og Vistdal kommune,samt av ungdommar som er i nær slekt
av stiftaren Henrik Hånde,Eresfjord,uansett kvar i landet dei bur.
Studentar som ønskjer å komme i betraktning ved denne tildelinga må melde seg innen 29. februar til:
Henrik Hånde`s Minnefond c/o Gudbjørg Frisvoll,
Eikesdalsvegen 2241, 6472 Eikesdal.
Legg ved attestasjon frå studiestaden for studiesituasjon i haustsemesteret 2019/vårsemesteret 2020, og gje opp
bankkontonummer!

Detaljer
Dato: 29. februar
Tid 00:00 - 23:30