Hammervold Renovasjon AS

Avfallshåndtering

Containerutleie og transport

Mottak av avfall, jern og metaller.

I 1968 startet Eilif Hammervold med henting og kjøring av husholdningsavfall i Nesset. Dette var den første søppelinnhentingen i Nesset kommune. Samtidig drev han som entreprenør med gravemaskiner og lastebil. Han hadde også mye av brøytingen i Eidsvågområdet.

I 1980 ble den første avfallscontaineren kjøpt inn og selskapet kan nå tilby utleie av avfallscontainere i en rekke størrelser fra 8 m3 til 35 m3.

I 1985 ble Egil Magne Hammervold med i driften og er i dag eier av selskapet.


Trengs opprydding, ring oss!