Frisvoll Veidrift AS

Transport og Maskiner

Fokus på kompetanse og gjennomføring

Frisvoll Veidrift AS, tidl. Kjartan Frisvoll, fokuserer på høy kompetanse i utførelsen av oppdraget, høyt spesialisert maskinpark for hurtig og god gjennomføring, og sist men ikke minst god og profesjonell service i alle prosesser.

Frisvoll Veidrift AS tilbyr tjenester innen:

  • Feiing av veger, gangveger og parkeringsplasser.
  • Transport – flytting av maskiner og utstyr.
  • Kantslått og skogrydding langs veg.
  • Setting og opptaking av brøytestikker.
  • Snøbrøyting og fresing.

Vi utfører oppdrag over hele Nordvest-landet, ta kontakt for et godt tilbud:

Vidar Frisvoll: 452 44 059
Kjartan Frisvoll: 959 28 507