Vistdal Bygdalag

Bygdalag

Vistdal bygdelag er en organisasjon for folket i Vistdal. Alle som bor i Vistdal har rett til medlemskap. Medlemmene har begrenset juridisk ansvar for laget sine disposisjoner. Formålet med laget er gjennom samarbeid å holde vedlike og bygge ut bygda til et livskraftig og trivelig samfunn.

Leder: Audhild Nauste