Eira Ungdomslag

Aktivitet for ungdom

Lagsarbeid for unge

Eira Ungdomslag (Eira U.L.) er eit lite lag i bygda Eresfjord i Nesset kommune, Møre og Romsdal.

Eira U.L, som vart stifta i 1921, fekk sitt eige lagshus SKOGLY i 1928.

Det meste av inntektene i laget går til drift, vedlikehald og restaurering av dette gamle og ærverdige forsamlingshuset.
For fleire år sia dreiv også laget forskjellig lagsarbeid for barn og unge.