Bakken Urdshals Advokater MNA

Juridiske tjenester

Juridisk bistand

Bakken Urdshals Advokater bistår private og bedrifter med råd, forhandlinger og prosedyre for retten. Vårt mål er å gi effektiv og solid juridisk bistand, og å finne gode løsninger for våre klienter.

Vi arbeider blant annet innenfor fagområdene:

  • Familierett; samvær, fast bosted og foreldreansvar, skifte mellom ektefeller og ektepakter.
  • Arverett; arvetvister, testamenter og fremtidsfullmakter.
  • Fast eiendom og bolig; kontrakt og oppgjør, tvister om rettigheter og mangler.
  • Erstatningsrett; erstatning i og utenfor kontrakt, pasientskadeerstatning.
  • Forsikringsrett; personforsikringer, eierskifteforsikring og andre forsikringer.
  • Kontraktsrett; utarbeidelse av kontrakter, forhandlinger og tvister.