– Jeg kan bekrefte at det var fem forskjellige aktører til stede, sier Lars Erik Rødstøl.